Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bílá skupina

19. 9. 2008

« Zravotnice »

 

ObrazekPODMÍNKY:

1. Víš, jaké úrazy můžeš ošetřit.

2. Dovedeš ošetřit povrchovou ránu.

3. Umíš stáhnout elastickým obinadlem kotník, koleno a zápěstí.

4. Víš, jak ošetřit lehčí omrzliny a popáleniny.

5. Víš, jak předejít uštknutí zmijí. Znáš nebezpeční bodnutí hmyzem a víš, jak postupovat při jeho ošetření.

6. Víš, co můžeš udělat pro záchranu života (jak přivolat pomoc dospělého a rychlou záchrannou pomoc - RZP

7. Znáš nebezpeční vody, ohně, plynu a elektřiny.

8. Víš, kde je v místě tvého bydliště nejbližší lékárna a zdravotnické středisko.

9. Víš, jaké nebezpeční hrozí při přehřátí.

10. Víš, proč je důležité dodržovat hygienu po použití záchodu a řídíš se tím.

11. Znáš šátkový závěs na zraněnou paži. Znáš základní pomoc při nekomplikovaných zlomeninách končetin, vymknutích apod.

12. Umíš přestlat lůžko a dát nemocnému napít.

13. Umíš změřit tělesnou teplotu.

 

« Ekoložka »

 

ObrazekPODMÍNKY:

1. Víš, co je životní prostředí. Umíš popsat alespoň 5 činností člověka, které záporně ovlivňují prostředí pro život.

2. Znáš 3 způsoby, jakými lidé získávají tepelnou energii. Řekneš, který způsob je pro životní prostředí nejnebezpečnější.

3. Umíš roztřídit odpad na některé suroviny a zbytek. Víš, jak se nakládá s odpadem ve tvé obci (městě). Víš, co je recyklace a co se za recyklaci nedá považovat. Znáš alespoň 3 nebezpeční hrozící skládkováním odpadů.

4. Umíš popsat velmi jednoduše, jak vzniká půda. Víš, jak tráva a rostliny chrání půdu. Umíš vysvětlit důležitost půdy pro život člověka.

5. Víš, co je koloběh vody v přírodě a umíš ho jednoduchým obrázkem nakreslit. víš, odud lidé získávají pitnou vodu a proč je zapotřebí vodou šetřit.

6. Zasadíš společně s rodiči jakýkoliv stromek a budeš se o něj starat. Víš, proč jsou  strmi a lesy pro člověka důležité. Víš, co je to fotosintéza.

7. Zkusíš zhotovit jednoduchý výrobek pouze z přírodního materiálu (ruční papír, rohož z trávy, přírodní náhrdelník apod.)

8. Víš, co jsou chráněná území a proč se zřizují. Umíš rozlišit jednotlivé typy chráněných území. Na mapě ukážeš české národní parky. Znáš alespoň 3 chráněná území svého okolí.

9. Znáš 10 chráněných rostlin a 10 chráněných živočichů. Vytvoříš si sbírku jejich obrázků nebo fotografií.

 

« Průvodkyně »

 

ObrazekPODMÍNKY:

1. Znáš okolí svého bydliště. Umíš se orienovat v plánu bydliště.

2. Umíš přesně, jasně a zdvořile poradit cizímu člověku kudy jít. Umíš zhruba odhadnout vzdálenost.

3. Umíš přesně vyřídit zprávu do 20 slov po uplynutí 1 hodiny

4. Víš, kde najít nejbližší požární hlásič, policejní stanici, zdravotní středisko, lékárnu, nemocnici, pohotovost, poštu, telefonní automat, želeniční stanici, stanici autobusu, stanici MHD (městské hromadné dopravy), autoservis, potraviny, restauraci, hotel, obecní (městský) úřad - zhruba 10 objektů podle místních podmínek.

5. Znáš názvy kostelů ve svém okolí. Víš, kde je divadlo, muzeum, kino, galerie apod. (podle místních podmínek).

6. Znáš základní historii svého bydliště.

7. Znáš nejdůležitější památky svého okolí a umíš o nich stručně pohovořit.

8. Znáš ve svém okolí nejdůležitější pomníky a pamětní desky. Víš, k čemu se vztahují.

9. Znáš jména slavných historických i současných postav své obce (města). Víš, v jakém oboru působili (významní politici, umělci, sportovci, vědci apod.).